Fakturačná adresa

MEDICAL METAL s.r.o.
Tr. A. Hlinku 41
949 01 Nitra

IČO: 36561070
DIČ: SK2021844407

zapísaná v ochodnom registri:
Okresný súd Nitra, vložka 14874/N

IBAN: SK96 0200 0000 0018 5998 8351

PORADÍME SI S KAŽDÝM PROJEKTOM

Neváhajte nás kontaktovať.